news
Novosti


Novosti


TRENUTNI PROJEKT

U Tehnomont Brodogradilite Pula d.o.o. grade se patrolni brodovi za Hrvatsku policiju (NB 92, 93), kao i rječni brod za City Cruise - London (NB94) za koje ćemo isporučiti aluminijske limove, cijevi i profile, kao i trimetalnu traku, cunifer i cunipress materijal, sve od firme Manfred J. C. Niemann


ISPORUČEN ECOSPEED

Isporučili smo Ecospeed belgijskog proizvođača Subsea Industries za tanker za kemikalije  norvekog brodovlasnika Utkilen Chemtrans AS (NB 714) koji je sagrađen u 3.Maju. Aplikacija Ecospeeda bila je u Brodogradilitu Viktor Lenac.
Također ćemo isporučiti Ecospeed za NB 715 istog brodovlasnika, koji je isto sagrađen u 3. Maju.